Карта за 12 посещения, валиден 40 дни – 60 лв.

 Карта за 8 посещения, валиден 1 месец – 50 лв.

 Еднократно посещение 8 лв.

Индивидуални занятия:

 Деца – 20 лв./час

 Възрастни – 30лв./час

Максимум двама.

Начин на плащане:

В „Старс данс център” действа система на абонаментни карти с тенденция „танцувай повече- плащай по-малко”. 
Вие можете да изберете абонамент за 1, 8 или 12 посещения. 
Вие можете да избирате дните за посещения на занятията включени в графика. 
Абонаментът е действителен 30 дни от деня на плащане. 
Неизполваните часове не се връщат. 

Първото пробно занятие за Деца е безплатно! 🙂