1. Записването за група става чрез попълване на регистрационене формуляр, подписване на Общите условия на Старс Денс Център, както и на Декларация за съгласие за лични данни и заплащане на таксата за обучение за съответната група в определени срокове.
  2. Записването се приема, че е настъпило след заплащане на такса за групата
  3. В указаните часове за начинаещи, вие можете да дойдете и без предварително записване. Тези, на които познанията и възможностите са повече, ще бъдат записани в групи за напреднали.